Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС взе решение за провеждане на обществена поръчка с предмет „Извършване на периодични профилактични прегледи на членовете на Висшия съдебен съвет и служителите от администрацията на ВСС“

27 май 2021 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет възложи на представляващия ВСС организиране и провеждане на обществена поръчка с предмет „Извършване на периодични профилактични прегледи на членовете на Висшия съдебен съвет и служителите от администрацията на ВСС“ за 2021 г., при прогнозна стойност до 70 000 лв. Предходната Обществената поръчка е прекратена през м. май т. г., тъй като получените оферти не са отговаряли на заложените изисквания.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд