Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие за сведение справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт за основен ремонт на ДМА към 30.04.2021 г.

27 май 2021 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 30.04.2021 г. Тя съдържа информация за отчетени разходи от Районен съд – Лом, Окръжен съд – Пазарджик, Районен съд – Нови пазар, Апелативен съд – София, ПРБ и ВСС. Утвърдените средства за основен ремонт са в общ размер на 23 064 073 лв., от които са усвоени 1 256 497 лв.

Справката е изготвена в изпълнение на решение на Пленума на ВСС по протокол № 10/29.03.2018 г., с което е възложено на дирекция „Бюджет и финанси“ да предоставя ежемесечна справка на Комисия „Бюджет и финанси“ и дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ за размера на утвърдените и усвоените от органите на съдебната власт средства.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд