Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие за сведение информацията за разходите по провеждане на Общото събрание на следователите

27 май 2021 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение информацията за изразходваните средства за организирането и провеждането на Общото събрание на следователите за избор на член на Висшия съдебен съвет на 13.03.2021 г. и 20.03.2021 г. Изразходваните средства от бюджета на съдебната власт са 74 588 лв. при утвърдена план-сметка на разходите в размер на 100 000 лв. Най-голям дял имат разходите за техническото обезпечаване и управление на видеоконференцията, за чието изпълнение бе ангажирано „Информационно обслужване“ АД.

Общото събрание на следователите за избор на член на ВСС е първото по рода си, което се проведе дистанционно в онлайн среда чрез осигуряване на видеоконферентна връзка. Начина на провеждането му бе определен с решение на Пленума на ВСС от м. февруари 2021 г., по повод действащите към онзи момент мерки, във връзка с усложнената епидемична обстановка от COVID – 19.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд