Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС разпредели ползването на помещенията в съдебните палати в гр. Пещера и в гр. Враца

27 май 2021 година

 Пленумът на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 388, ал. 1, предложение първо от ЗСВ, във връзка с писма от административните  ръководители на Районен съд – Пещера и Окръжен съд - Враца, с  приложени споразумителни  протоколи, разпредели ползването на помещенията в Съдебната палата в гр. Пещера между Районния съд, Окръжна прокуратура – Пазарджик за нуждите на Териториално отделение – Пещера към Районна прокуратура – Пазарджик, ОЗ „Охрана“ – гр. Пазарджик и Агенция по вписванията.

Ползването на Съдебната палата в гр. Враца е разпределено между Окръжния съд, Районния съд, Окръжната прокуратура, Районната прокуратура и ОЗ „Охрана“

Решенията са изпратени на административните ръководители на Районен съд – Пещера и на Окръжен съд – Враца, за сведение и изпълнение и на Главния прокурор на Република България, на разпореждане.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд