Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС отложи вземането на решение за започване на процедура за извършване на одит на Единната информационна система и на Единния портал за електронно правосъдие

27 май 2021 година

 

Пленумът на Висшия съдебен съвет отложи за следващото си заседание вземането на решение за извършване на одит на Единната информационна система и на Единния портал за електронно правосъдие. След проведен дебат за целесъобразността от провеждане на съвместен одит в рамките на една обществена поръчка членовете на ВСС се обединиха около решението за изготвяне и представяне на две предложения - за провеждане на съвместен и индивидуален одит, съответно в рамките на една и на две  отделни обществени поръчки на ЕИСС и ЕПЕП, с мотиви към тях.

През м. ноември 2020 г. Пленума на ВСС възложи на директора на дирекция „ИТСС“ да изготви доклад за обхвата и предмета на извършване на независим външен одит за сигурността на ЕИСС и ЕПЕП на съдилищата, в срок до 6 месеца след възстановяване на образуването на нови дела в ЕИСС. Решението е във връзка с писмо от УС на ССБ с искане за проверка на сигурността на ЕИСС и защитата на данните на работещите с нея съдии и съдебни служители. Към момента в ЕИСС са регистрирани 587 137 бр. документи; 165 573 бр. образувани дела; 362 445 бр. проведени заседания„ 410 320 бр. актове, от които 399 334 бр. подписани с ел. подпис

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд