Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС съгласува финансова обосновка към проекта на ПМС за изменение и допълнение на Тарифа № 1 към Закона за държавните такси, събрани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието

27 май 2021 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет съгласува финансова обосновка към Проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифа № 1 към Закона за държавните такси, събрани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието, и упълномощи представляващия ВСС да я подпише. Решението и три броя финансови обосновки ще бъдат изпратени на министъра на правосъдието.

Измененията са свързани с нови административни услуги, които ще се предоставят от Министерството на правосъдието. Предложените изменения и допълнения в Тарифа № 1 целят подобряване на системата от услуги, предоставяни по електронен път от държавните структури, намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса, въвеждане на принципите и дейностите на електронното правосъдие и електронното управление и подобряване на административното обслужване.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд