Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС определи член на КПВ от Прокурорската колегия, както и свой представител за участие в Общото събрание на Европейската мрежа на съдебните съвети през юни 2021 година

27 май 2021 година

 

Пленумът на Висшия съдебен съвет определи Стефан Петров – член на Прокурорската колегия, за член на Комисията по Правни въпроси, с което попълни състава ѝ. В осем членната комисия участват по четирима представители на съдийската и прокурорската колегии. Комисията работи в непълен състав от месец ноември 2020 г., когато почина Евгени Диков – изборен член на ВСС от квотата на следователите.  

Във връзка с покана от Европейската мрежа на съдебните съвети Пленумът на ВСС определи свой представител – Атанаска Дишева, за участие в Общото събрание на Мрежата, което ще се проведе дистанционно на 2 юни 2021 г. Тя е упълномощена от името на ВСС да изрази позиция при избора на членове на Изпълнителния борд. В поканата на ЕМСС е уточнено, че са представени три кандидатури за три свободни позиции с мандат 2 години.

В рамките на Общото събрание се предвижда представяне на актуална информация за позицията на НССВ на Полша в ЕМСС, да бъдат обсъдени финансови въпроси, както и въпроси свързани с функционирането на Асоциацията и други. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд