Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС назначи 31 младши съдии в СГС и окръжните съдилища, успешно завършили обучение в Националния институт на правосъдието

27 юли 2021 година

 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет назначи кандидатите за младши съдии в окръжните съдилища по конкурси, обявени с решения на по протоколи № 1/21.01.2020 г. и № 3/29.01.2019 г., успешно завършили обучение в Националния институт на правосъдието.

На основание чл. 258а, ал. 3 от Закона за съдебната власт, Колегията назначи на длъжност „младши съдия“ 13 кандидати в Софийски градски съд и 18 кандидати в 16 окръжни съдилища, считано от 30.08.2021 г.

В Софийски градски съд са назначени Господин Тонев, Бетина Бошнакова, Калина Станчева, Теодора Карабашева, Теодора Петрова, Божидар Стаевски, Десислава Алексиева, Виктория Станиславова, Стойчо Попов, Антоанета Ивчева, Яна Владимирова-Панова, Десислава Чернева и Мария Стойкова, а  в окръжните съдилища, както следва:

- Величка Запрянова  - Окръжен съд – Пловдив,

- Светослав Николов - Окръжен съд – София,

- Димитър Стоянов и Кристиян Попов - Окръжен съд – Бургас,

- Мария Танева - Окръжен съд – Кюстендил,

- Симона Донева и Александър Цветков - Окръжен съд – Варна,

- Илина Гачева - Окръжен съд – Велико Търново,

- Моника Христова - Окръжен съд – Благоевград,

- Славена Койчева - Окръжен съд – Габрово,

- Георги Алипиев - Окръжен съд – Плевен,

- Радослав Ангелов - Окръжен съд – Ловеч,

- Михаил Драгнев - Окръжен съд – Русе,

- Крум Гечев - Окръжен съд – Смолян,

- Анита Велева - Окръжен съд – Ямбол,

- Борис Царчински - Окръжен съд - Търговище,

- Симеон Светославов в Окръжен съд – Сливен и

- Петър Милев в Окръжен съд – Разград.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд