Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС назначи 17 младши съдии в окръжни съдилища от обявения през 2018 г. конкурс, на длъжност „съдия“ в районен съд, с продължен срок по чл. 240, ал. 2 от ЗСВ

27 юли 2021 година

 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет назначи 17 младши съдии в от СГС и окръжните съдилища в София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново, на длъжност „съдия“ в съответния районен съд. Младшите съдии са назначени по обявения през 2018 г. конкурс и са с продължен срок по чл. 240, ал. 2 от ЗСВ, поради липса на свободни длъжности за устройването им в съответните органи или в съдилищата на съдебните райони.

На основание чл. 160, във връзка с чл. 243 от Закона за съдебната власт, Колегията назначи Десислава Йорданова, Константина Христова, Адриана Атанасова-Иванова, Роси Михайлова, Светлозар Димитров, Симона Углярова и Иван Киримов – младши съдии в Софийски градски съд, на длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, считано от датата на вземане на решението. На посоченото основание, считано от датата на вземане на решението трима младши съдии от Окръжен съд – Пловдив - Светослав Узунов, Зорница Тухчиева-Вангелова и Христо Иванов са назначени на длъжност „съдия“ в Районен съд – Пловдив, а младшите съдии от Окръжен съд – Варна - Филип Радинов, Иван Иванов и Насуф Насуф са назначени на длъжност „съдия“ в Районен съд – Варна.

Другите назначения са, както следва:

- Николай Василев – младши съдия в Окръжен съд – София, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Сливница,

- Боряна Иванова-Гащарова – младши съдия в Окръжен съд – София, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Ихтиман,

- Красен Вълев – младши съдия в Окръжен съд – Бургас, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Бургас,

- Светослав Иванов – младши съдия в Окръжен съд – Велико Търново, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Свищов.

Колегията възложи на младшите съдии да довършат започнатите с тяхно участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготвят съдебните актове по обявените за решаване дела.

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд