Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС не уважи искане за прекратяване на конкурс за повишаване в ВКС – наказателна колегия

27 юли 2021 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение искането от Мария Лалова – съдия в Софийския апелативен съд, и от Татяна Грозданова-Чакърова – съдия в Окръжен съд – София, за прекратяване на обявения с решение на СК на ВСС по протокол № 34/13.10.2020 г. конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд – наказателна колегия.

Тяхното искане е във връзка с решение № 7760/29.06.2021 г, постановено по административно дело № 12509/2020 г. на Върховния административен съд, с което са отменени решенията на СК на ВСС по протокол № 37/27.20.2020 г. за повишаване на Мария Лалова и Татяна Грозданова-Чакърова на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ във Върховния касационен съд – наказателна колегия.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд