Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия остави без уважение предложението за обявяване на конкурс за заемане на 1 свободна длъжност съдия в гражданското отделение на Окръжен съд - Видин

27 юли 2021 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение предложението от и. ф. административния ръководител на Окръжен съд – Видин за обявяване на конкурс са заемане в гражданското отделение на съда на 1 свободна длъжност за съдия. Решението на колегия е във връзка с наличието на висящи конкурсни процедури за заемането на свободните длъжности в окръжните съдилища. Свободната длъжност в районния съд е в наказателното отделение и не са налице данни обосноваващи необходимостта от провеждане на извънреден конкурс за тази бройка. Предвид възприетия от законодателя централизиран модел на организация на конкурсите, правните възможности на колегията да обявява конкурс за всеки отделен случай на възникнала кадрова нужда и по всяко време са силно ограничени.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд