Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Общото събрание на съдиите за избор на двама членове на ВСС ще бъде открито в зала „Арена Армеец София“

17 август 2021 година

В Държавен вестник, брой 68 от 17.08.2021 г., е публикувано съобщение за промяна на мястото на свикване на Общото събрание на съдиите за избор на двама членове на Висшия съдебен съвет. То ще бъде открито на 09.10.2021 г. – първа събота, в Мултифункционална спортна зала „Арена Армеец София“.

С решение от 03.08.2021 г. на Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, и Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, е изменено тяхното решение от 05.07.2021 г., и е направена промяна на първоначално определеното място за провеждане на събранието от „Спортна зала „София“, на „Мултифункционална спортна зала „Арена Армеец София“, с адрес: гр. София, бул. „Асен Йорданов“ № 1. Решението е публикувано на интернет страницата на ВСС и изпратено на административните ръководители на съдилищата. Повод за това е актуалната тенденция за нарастване на заболеваемостта от COVID-19, както и обстоятелството, че зала „Арена Армеец София“ отговаря на условията за провеждане на първото заседание на Общото събрание на съдиите при евентуално налагане на ограничителни мерки. Дневният ред за първото заседание на 09.10.2021 г. предвижда откриване на събранието в 10.00 ч. и обявяване на броя на присъстващите съдии, избор на председател на събранието, на избирателна комисия, на избирателни секции, определяне на времето за изслушване на всеки от кандидатите и тяхното представяне.

Във втората събота – 16.10.2021 г., от 08.00 ч. в Съдебна палата, бул. „Витоша” № 2 в гр. София, ще бъде проведен изборът в съответствие с процедурата по чл. 32 – 37 от Правилата за провеждане на избори за членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите. В края на изборния ден ще бъде обявено решението на избирателната комисия за резултатите от избора.

Кандидатите за изборни членове на ВСС са двама, като съдии от Апелативен район – Варна номинираха Деян Денев – съдия в Окръжен съд – Варна, а магистрати от Върховния административен съд издигнаха кандидатурата на Марина Михайлова – съдия във ВАС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд