Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Публикувана е информация за двамата кандидати за изборни членове на ВСС

24 август 2021 година

На интернет сайта на Висшия съдебен съвет в раздел „Общо събрание на съдиите за избор на членове на ВСС“ са публикувани изискуемите на основание чл. 29г, ал. 1 и ал. 2 от Закона за съдебната власт документи за Деян Денев и Марина Михайлова - кандидати за изборни членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите. Представени са информация от техните кадрови досиета и справки от Инспектората към ВСС.

Публикувани са също предоставените от кандидатите на основание чл. 29в, ал. 4 от ЗСВ документи. Сред тях са Мотиви и Концепция за работа като изборен член на ВСС от квотата на съдиите, изготвени от Марина Михайлова – съдия във Върховния административен съд, и Концепция за дейността на ВСС от Деян Денев – съдия от Окръжен съд – Варна.

На насроченото за 31.08.2021 г. заседание Съдийската колегия на ВСС ще се произнесе по допустимостта на кандидатурите, предложени от съдии от Апелативен район – Варна, и от Върховния административен съд.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд