Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи кандидатите за младши следователи в следствените отдели в окръжните прокуратури, успешно завършили обучението си в НИП

25 август 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 258а, ал. 3 от Закона за съдебната власт и считано от 30.08.2021 г., назначи на длъжност „младши следовател“ в следствените отдели в окръжните прокуратури, по обявени конкурси с решения на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 3/30.01.2019 г. и протокол № 3/29.01.2020 г., успешно завършили обучението си в Националния институт на правосъдието, следните кандидати:

 • Иван Аврамов - в Следствен отдел в Специализирана прокуратура;
 • Антония Минкова - в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Пловдив;
 • Раден Заимов - в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура –Пловдив;
 • Емил Емилов - в Следствен отдел в Специализирана прокуратура;
 • Теодора Багрева - в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Бургас;
 • Орхан Хасанов - в Следствен отдел в Специализирана прокуратура;
 • Лейля Аптула - в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Кърджали;
 • Мартин Христов - в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Благоевград;
 • Светла Иванова - в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура;
 • Никола Сиджимов - в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура;
 • Георги Божилов - в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура;
 • Иван Петров - в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура;
 • Теодора Алексиева - в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Бургас;
 • Диана Станоева - в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура;
 • Кристиана Добрева - в Следствен отдел в Специализирана прокуратура;
 • Александър Илиев - в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Русе;
 • Станислава Мартинова-Казакова - в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Варна;
 • Симона Николаева - в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Перник;
 • Ана Добрева - в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Сливен;
 • Татяна Козова - в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Велико Търново;
 • Драгомир Марков - в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Велико Търново;
 • Димитър Узунов - в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Благоевград;
 • Биляна Николова - в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Монтана;
 • Иван Енев - в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Русе;
 • Катрин Ангелова - в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Габрово;
 • Даниела Милева-Димитрова - в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Русе;
 • Ангел Николов - в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Силистра;
 • Кремена Стайкова-Дялкова - в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Разград;
 • Захари Георгиев - в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Разград;
 • Никол Николова - в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Разград;
 • Елица Иванова - в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура.
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд