Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение по молба на кандидат за младши следовател в Следствения отдел в Специализирана прокуратура за оттегляне на свое решение

25 август 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет реши, на основание чл. 156, ал. 1 от АПК, да оттегли свое решение по т. 20.2. от Протокол № 18/19.05.2021 г., с което е прекратено обучението на Андрей Чекунов – кандидат за младши следовател в Следствения отдел в Специализирана прокуратура, като в т. 20.2 е счетено, че посочените от кандидата причини за отказ от обучението не са уважителни по смисъла на § 1 от ДР на Правилата за обучението на кандидати за младши съдии, млади прокурори и младши следователи и за определяне на техния статус. Колегията задължи процесуалните представители на ВСС да представят настоящето решение по административно дело № 6476/2021 г. по описа на ВАС, Шесто отделение.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд