Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
СЪОБЩЕНИЕ ДО УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА ЗА ПОВИШАВАНЕ И ЗАЕМАНЕ НА 34 (ТРИДЕСЕТ И ЧЕТИРИ) ДЛЪЖНОСТИ „ПРОКУРОР“ В ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ

Уведомяваме Ви, че резултатите от класирането на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 34 (тридесет и четири) свободни длъжности „прокурор“ в окръжните прокуратури, обявен с Решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 27/11.09.2019 г., обн. в ДВ бр. 73/17.09.2019 г., са публикувани на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в раздел „Важно“ > „Конкурсни процедури“ > „Конкурси за повишаване в длъжност и преместване“ > 2019 > „Конкурс за повишаване в длъжност“ > ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд