Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия се произнесе по допустимостта на предложенията на кандидатите за членове на ВСС от квотата на съдиите

31 август 2021 година

 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно с 10 гласа „за“ допуска, на основание чл. 29г, ал. 3 от ЗСВ, до участие в избора на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите кандидатите – Деян Иванов Денев – съдия в Окръжен съд – Варна и Марина Михайлова Дойчинова – съдия във Върховен административен съд. Решенията на Съдийската колегия ще бъдат обявени на интернет сайта на ВСС.

Кандидатурата на Деян Денев е издигната от съдиите от съдебния район на Апелативен съд – Варна, а на Марина Михайлова Дойчинова от съдии от Върховния административен съд.

Съдия Денев има над 27 години общ юридически стаж, от които над 26 години в органите на съдебната власт като е заемал последователно длъжностите „прокурор“ в Районна прокуратура – Тервел, „съдия“ и заместник-председател на Окръжен съд – Силистра, а от 2017 г. и до настоящия момент е съдия в Окръжен съд – Варна.

Съдия Дойчинова има над 40 години общ юридически стаж, от които над 31 години като съдия в Районен съд – Ботевград, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд и Върховния административен съд, където работи от 1997 г. и до настоящия момент. Марина Дойчинова е доктор по административно право и административен процес и член на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд