Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отмени дисциплинарното наказание на Костадин Попов – съдия в Районен съд – Гоце Делчев, наложено със заповед на административния ръководител

31 август 2021 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 314, ал. 4 от Закона за съдебната власт, отмени наложеното със Заповед № РД-07-210/08.07.2021 г. на административния ръководител на Районен съд – Гоце Делчев дисциплинарно наказание по чл. 308, ал.1, т.1 ЗСВ - „забележка“, на Костадин Попов – съдия в Районен съд – Гоце Делчев. Заповедта на председателя на Районен съд – Гоце Делчев, ведно с решението на съдийската колегия ще бъдат приложени към кадровото дело на съдията. В мотивите на Комисията по дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС са очертани фактически и правни съображения, според които заповедта за налагане на дисциплинарно наказание е издадена при съществени нарушения на административнопроизводствените правила и в противоречие с материалния закон и неговата цел.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд