Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия ще обсъди на следващото си заседание предложеното от КСКНСС проектно искане по Инструмента за техническа подкрепа към главна дирекция „Реформи“ в Европейската комисия

31 август 2021 година

 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за следващото си заседание, насрочено на 21 септември 2021 г., произнасянето по предложението от комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия на ВСС за отправяне на искане за получаване на техническа подкрепа с предмет: „Повишаване на аналитичния капацитет на Висшия съдебен съвет в областта на планирането и администрирането на съдебната система чрез оптимизиране на статистическата отчетност от дейността на съдилищата в Република България“ по Инструмента за техническа подкрепа към главна дирекция „Реформи“ в Европейската комисия.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд