Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС разкри нови щатни бройки за длъжността „съдебен деловодител“ в районните съдилища в Пловдив и Ботевград

31 август 2021 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет разкри, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, 5 щ. бр. за длъжността „съдебен деловодител“ в Районен съд – Пловдив и 1 щ. бр. за длъжността в Районен съд – Ботевград, считано от 01.09.2021 г. Щатните бройки ще бъдат осигурени от отпуснатите с бюджета за съдебната власт за 2021 г. нови щатни бройки за длъжността „съдебен деловодител“, а дирекция „Бюджет и финанси“ ще бъде уведомена за коригиране на бюджетните сметки на съдилищата. Колегията отхвърли исканията на административните ръководители за увеличаване на щатната численост с още 1 щ. бр. за същата длъжност в Районен съд – Ботевград, както и за 1 щ. бр. за длъжност „съдебен статистик“ и 2 щ. бр. за длъжност „съдебен секретар“ в Районен съд – Пловдив.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд