Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС образува дисциплинарно производство срещу Деян Вътов - съдия в Районен съд – Пловдив

31 август 2021 година

 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 316, ал. 1 от ЗСВ, образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1 от ЗСВ на Деян Стоянов Вътов – съдия в Районен съд – Пловдив и н основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ, избра чрез жребий дисциплинарен състав: Севдалин Мавров  председател и докладчик, Даниела Марчева и Олга Керелска.

Дисциплинарното производство е образувано по предложение от Иван Калибацев – административен ръководител на Районен съд – Пловдив.

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд