Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
На 8 и 9 септември 2021 година Прокурорската колегия на ВСС ще проведе изслушване на кандидатите в процедурата за подбор на 6 европейски делегирани прокурори от Република България

8 септември 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет в два последователни дни, по предварително определен график и по азбучен ред, ще изслуша кандидатите в процедурата за подбор на 6 европейски делегирани прокурори от Република България. Общият брой на допуснатите магистратите е 20, след като трима кандидати се отказаха  от участие в процедурата на 24.08.2021 г., на 07.09.2021 г. и на 08.09.2021 г.

На 08.09.2021 г. (сряда) от 09.30 ч. ще бъдат изслушани кандидатите: Анита Джамалова – заместник-административен ръководител на Окръжна прокуратура – Перник, Анна Алексова – прокурор в Софийска градска прокуратура, Атанас Атанасов – съдия в Софийски градски съд, Бисера Калпакчиева – прокурор в Окръжна прокуратура – София, Бойко Атанасов – следовател в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура и Виктор Тарчев – прокурор в Софийска градска прокуратура.

Изслушването ще продължи от 14:00 ч. с кандидатите – Димитър Халачев – следовател в Следствения отдел в Специализираната прокуратура, Елена Попова – съдия в Специализирания наказателен съд, Здравена Янева – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив и Ивайло Илиев – заместник-административен ръководител на Окръжна прокуратура – Кюстендил.

На 09.09.2021 г. (четвъртък) от 09.30 ч. ще бъдат изслушани кандидатите: Ирина Арменова-Янчева – прокурор в Специализираната прокуратура, Карамфила Тодорова – съдия в Софийски градски съд, Мария Тодорова – прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив, прокурорите от Софийска градска прокуратура - Милко Момчев и Николай Русинов, и Пламен Петков – административен ръководител на Районна прокуратура – Сливница.

В 14:00 ч. ще започне изслушването на кандидатите: Радостин Петров – съдия в Окръжен съд – Варна, Станислав Стойков – прокурор в Софийска градска прокуратура, Стоян Лазаров – заместник - административен ръководител на Военно-окръжна прокуратура – София и Яна Николова – прокурор в Окръжна прокуратура – Шумен.

Съгласно Правилата за подбор на кандидати за европейски делегиран прокурор (Правилата), в рамките на 10 минути, магистратите ще представят кандидатурата и мотивите си за участие и ще отговарят на въпроси на членовете на Прокурорската колегия, както и на тези постъпили по реда на чл. 11 от Правилата. В рамките на изслушването се прави преценка за уменията и качествата на кандидатите, съобразно следните критерии - практически опит в наказателното производство на финансови, данъчни и икономически престъпления; опит в международното сътрудничество по наказателно-правни въпроси и провеждането на трансгранични разследвания, съобразно разписаните в Регламента правомощия за тясно сътрудничество и консултации с други европейски делегирани прокурори; степента на познаване на институционалната правна рамка на Европейския съюз; статута и функциите на Европейската прокуратура; спазване на високи етични стандарти; почтеност, дисциплинираност, умения за комуникация и работа в екип.

На 10.09.2021 г. (петък) Прокурорската колегия ще подложи на отделно гласуване по азбучен ред всеки един от 22-мата кандидати, като членовете на Колегията имат право да гласуват в подкрепа на повече от един кандидат, но не повече от броя на обявените 6 места за европейски делегирани прокурори от България. Решението на Прокурорската колегия ще бъде публикувано на интернет сайта на ВСС, като за излъчените кандидати ще бъде уведомен Европейския главен прокурор чрез Министъра на правосъдието.

Очаква се след приключване на процедурата да бъде попълнен определеният брой места за европейски делегирани прокурори от България.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд