Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
СЪОБЩЕНИЕ ДО КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „ПРОКУРОР“ В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ

8 септември 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи провеждането на насрочения за 11.09.2021 г. (събота) писмен изпит по конкурса за първоначално назначаване на длъжност „прокурор“ в районните прокуратури, обявен с решение на Колегията по протокол № 11/31.03.2021 г., във връзка с въведените със Заповед № РД-01-748 от 02.09.2021г. на министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки на територията на Република България.

Датата, часът и мястото на провеждане на писмения изпит по горепосочения конкурс, съгласно чл. 180, ал. 2, т. 4 от ЗСВ ще бъдат обявени с последващо решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и ще бъдат обнародвани в Държавен вестник.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд