Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
СЪОБЩЕНИЕ ДО ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА МЛАДШИ ПРОКУРОРИ В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ И МЛАДШИ СЛЕДОВАТЕЛИ В СЛЕДСТВЕНИТЕ ОТДЕЛИ В ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ

9 септември 2021 година

Уведомяваме ви, че със Заповед № РД-11-48/20.08.2021 г. директорът на Националния институт на правосъдието определи курсът на задължителното първоначално обучение по чл. 249, ал. 1 от ЗСВ на кандидатите за младши прокурори и младши следователи, випуск 2021-2022 г., да се проведе в периода от 04 октомври 2021 г. до 03 юли 2022 г., включително.

Съгласно Заповед № РД-11-57/08.09.2021 г. на директора на Националния институт на правосъдието в периода от 04 октомври 2021 г. до 31 декември 2021 г. обучението ще се проведе в синхронна форма чрез интернет.

Допълнителна информация може да търсите на интернет страницата на Националния институт на правосъдието (http://www.nij.bg/).

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд