Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет взе решения по две дисциплинарни производства

15 септември 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Заповед № РД–03-60/13.07.2021 г. на административния ръководител на Районна прокуратура - Плевен, с която, на основание чл. 327, ал. 1 от Закона за съдебната власт, е обърнато внимание на Илия Иванов – прокурор в Районна прокуратура – Плевен, и Заповед № РД-19-199/15.07.2021 г. на административния ръководител на Районна прокуратура - Ловеч, с която, на същото основание е обърнато внимание на Бойко Василев– прокурор в Районна прокуратура - Ловеч.

Заповедите ведно с решенията на Прокурорската колегия ще бъдат приложени към кадровото дело на двамата прокурори.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд