Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи заместници на административните ръководители на Окръжна прокуратура – Търговище и Районна прокуратура - Кюстендил

15 септември 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, назначи Васил Василев – прокурор в Окръжна прокуратура – Търговище, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник – окръжен прокурор“ на същата, считано от датата на встъпване в длъжност.

За „Заместник на административния ръководител – заместник районен прокурор“ на Районна прокуратура – Кюстендил е назначена Даниела Методиева – прокурор в същата, считано от датата на встъпване в длъжност, след като на основание чл. 160, във връзка с чл. 175, ал. 7, изр. 1 от ЗСВ е освободена досегашния заместник на административния ръководител – Даниела Гюрова, считано от датата на вземане на решението. А на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Даниела Гюрова е преназначена на длъжност прокурор в същия орган, считано от датата на встъпване на Даниела Методиева на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на органа.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд