Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри и освободи двама магистрати, поради навършване на пенсионна възраст

15 септември 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри Мария Михайлова-Желева – прокурор във Върховна касационна прокуратура, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ и парична награда за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества, като считано от 28.09.2021 г. е освободена от длъжност ,поради навършване на 65-годишна възраст.

С отличие „личен почетен знак втора степен – сребърен“, за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове, и парична награда е поощрен Христо Куков – прокурор в Окръжна прокуратура – Сливен, като считано от 24.09.2021 г. е освободен от длъжност, поради навършване на 65-годишна възраст.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд