Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши магистрати в конкурса за повишаване в длъжност „прокурор“ в апелативните прокуратури

15 септември 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, във връзка с § 72, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСВ, повиши Любка Кръстева, Клементина Паличева и Росица Слабакова-Каракачанова - прокурори в Софийска градска прокуратура, както и Кремена Господинова-Димитрова – прокурор в Окръжна прокуратура – София, в длъжност „прокурор“ в Апелативна прокуратура - София, считано от датата на встъпване в длъжност. Повишена в длъжност „прокурор“ в Апелативна прокуратура – Бургас е Красимира Кателиева – прокурор в Окръжна прокуратура – Бургас, считано от датата на встъпване в длъжност.

Колегията не повиши Илиян Рангелов и Илиян Точев – прокурори в Софийска градска прокуратура, в длъжност „прокурор“ в Апелативна прокуратура – София.

Решенията на Колеги подлежат на обжалване при условията и по реда на чл. 193, ал. 8 от ЗСВ.

Прокурорската колегия реши да отложи следващото произнасяне по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ за Апелативна прокуратура – София, до окончателното заемане на конкурсните места за Апелативна специализирана прокуратура, съгласно реда и условията на чл. 193, ал. 3 от ЗСВ.

Конкурсът за повишаване в длъжност „прокурор“ в апелативните прокуратури е обявен с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 9/20.03.2019 г. (обн. ДВ, бр. 26/29.03.2019 г.).

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд