Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи чрез жребий нов член на конкурсната комисия в конкурса за повишаване в длъжност „следовател“ в Национална следствена служба

15 септември 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи чрез жребий Наталия Стаменова – следовател в Национална следствена служба за резервен член на конкурсната комисия за повишаване в длъжност „следовател“ в Национална следствена служба, на мястото на Петко Петков – следовател в Национална следствена служба, който подаде заявление за отвод.

Конкурсът е обявен с решене на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 20 от 02.06.2021 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд