Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет одобри кандидатура за вакантна позиция OLAF-С-4 и прие за сведение доклад от вече командирован национален експерт в OLAF

15 септември 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет одобри кандидатурата на Светослав Стойнов – прокурор в Окръжна прокуратура – Варна за участие в процедурата на Европейската комисия за подбор на командировани национални експерти в Европейската служба за борба с измамите (OLAF) на Европейската комисия, за вакантна позиция OLAF-С-4.

От избрания кандидат за съответната позиция ще бъде поискано да укрепи капацитета на отдел OLAF-С-4 за надзор над следващите действия, предприети от органите на ЕС и компетентните органи на държавите членки вследствие на препоръките на OLAF; да поддържа връзка с тези национални органи и органи на ЕС с цел постигане на по-добра защита на европейския бюджет; да прави оценка на събраната информация за това как са изпълнени препоръките на OLAF; да предлага заключения относно качеството на препоръките и да следи изпълнението им.

Колегията прие за сведение доклад на Станислав Стойков – прокурор в Софийска градска прокуратура, относно командироването му като национален експерт в OLAF на Европейската комисия за периода от 16.07.2019 г. до 15.07.2021 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд