Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет увеличи щата на Окръжните прокуратури в градовете Разград и Плевен

15 септември 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ разкри половин щатна бройка за длъжност „съдебен деловодител“ в Окръжна прокуратура – Разград, поради необходимост за осигуряване дейността на магистратите, и една щатна бройка за длъжност „главен специалист – организационна дейност“ в Окръжна прокуратура – Плевен, във връзка с необходимостта от утвърждаване на такава длъжност в органа.

Увеличението на щатната численост на съдебните служители ще бъде финансово обезпечено за сметка на утвърдения бюджет на Прокуратурата на Република България за 2021 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд