Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет разкри нови щатни бройки за съдебни служители, подпомагащи дейността на европейските делегирани прокурори

15 септември 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, във връзка с чл. 10, ал. 3 от Правилата за устройството и дейността на Бюрото по защита при главния прокурор, съкрати девет свободни щатни бройки за служители в Бюрото по защита при главния прокурор и ги разкрива в Звеното, подпомагащо европейските делегирани прокурори. Разкриват се 3 щатни бройки за длъжността „прокурорски помощник“, 2 щатни бройки за „главен експерт“, 2 щатни бройки за „главен специалист“ и 2 щатни бройки за „съдебен деловодител“.

Увеличението на щатната численост на съдебните служители ще бъде финансово обезпечено за сметка на утвърдения бюджет на Прокуратурата на Република България за 2021 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд