Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

ПРОКУРОРСКА КОЛЕГИЯ

ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

Орган на съдебната власт Дата и място на избора Предложени кандидати Становища и въпроси
 Национална следствена служба

27.09.2021 г.

Административната сграда на НСлС, бул. " д-р Г.М. Димитров" №42, в онлайн среда, чрез видеоконферентна връзка

Лъчезар Георгиев Лазаров - следовател в НСлС  
Наталия Василева Стаменова - следовател в НСлС  
Върховна касационна прокуратура

13.10.2021 г.

Съдебната палата, гр. София, бул. "Витоша" №2, зала 23, както и в онлайн среда, чрез видеоконферентна връзка

Марио Георгиев Василев - прокурор във ВКП  
Ангелина Иванова Митова - прокурор във ВКП
Евгений Трифонов Трифонов - прокурор във ВКП
Галя Тодорова Гугушева - прокурор във ВКП
Върховна административна прокуратура

15.10.2021 г.

гр. София,  бул. "Стамболийски" №18, зала 1, както и в онлайн среда, чрез видеоконферентна връзка

Димитър Боянов Стефанов - прокурор в АП - София  

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд