Съвет за партньорство
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
В срок до 27 октомври 2021 година кандидатите за членове на обновения състав на Съвета за партньорство към ВСС могат да подадат заявления за участие

27 септември 2021 година

Магистратите, нечленуващи в организациите по чл. 217, ал. 1 от ЗСВ, както и представителите на организациите, които защитават професионалните интереси на съдии, прокурори и следователи, регистрирани по реда на чл. 217, ал. 2 от ЗСВ и имат членски състав не по-малко от 5 на сто от съответния брой магистрати, могат да подават заявления за участие като членове на Съвета за партньорство към ВСС в срок до 27 октомври 2021 г., включително.

В съответствие с разпоредбите на Наредба № 8 от 8 ноември 2018 г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет кандидатите за членове по чл. 3, ал. 1, т. 3 и от организациите по чл. 5, ал. 1 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 2 подават заявления, съгласно приложение № 1 и приложение № 2 от Наредбата.

В изпълнение на изискването на чл. 217, ал. 3 от ЗСВ и чл. 5, ал. 1 от Наредба № 8 организациите, които защитават професионалните интереси на съдии, прокурори и следователи, регистрирани по реда на чл. 217, ал. 2 от ЗСВ, трябва да предоставят освен изискуемите документи по чл. 5, ал. 3 от Наредба № 8 и актуална информация за броя на членския си състав.

Магистратите – кандидати за членове по реда на чл. 6, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 3 от Наредба № 8, следва да предоставят документ, че не членуват в професионални магистратски организации и документ, удостоверяващ, че са подкрепени от най-малко 100 свои колеги, нечленуващи в тези организации.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд