Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС не избра административен ръководител на Районен съд – Габрово

12 октомври 2021 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет не избра административен ръководител – председател на Районен съд – Габрово. Четирима членове на Колегията дадоха подкрепа за кандидата за втори мандат Пламен Денев. Другият кандидат за поста - Христо Христов получи 6 гласа „за“. Участниците в процедурата са съдии в Районен съд – Габрово.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд