Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС атестира двама съдии и повиши в ранг трима магистрати

12 октомври 2021 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет уважи частично възраженията на двама съдии срещу изготвените им атестационни оценки.

Частично е уважено възражението на Деница Добрева - съдия в Районен съд – Варна, и на основание чл. 196, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Колегията проведе атестиране за придобиване статут на несменяемост, като на основание чл. 205 ал. 4 от ЗСВ, прие комплексна оценка от атестирането „много добра" - 98 точки. Съдия Добрева придоби статут на несменяемост, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

Съдийската колегия уважи частично и възражението на Лилия Руневска - съдия в Районен съд – Костинброд, и като проведе, на основание чл. 196, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране, прие, на основание чл. 205 ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка от нейното атестиране „много добра" - 98 точки.

Съдийската колегия повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ, Поля Сакутова – съдия в Районен съд – Пловдив, на място в по-горен ранг „съдия в ОС“, считано от датата на вземане на решението. В по-горен ранг „съдия в АС“ са повишени Мария Дончева – съдия в Софийски районен съд, и Николай Стоянов – съдия в Районен съд – Варна.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд