Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС насрочи изслушването на кандидатите за административни ръководители на три районни съдилища

12 октомври 2021 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи събеседването с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители в Районен съд – Поморие, Районен съд – Царево и Районен съд – Червен бряг, да се проведе 9 ноември 2021 г.

За председател на Районен съд – Поморие кандидатства Нася Япаджиева – изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на съда. В процедурата за Районен съд – Царево участва Мария Москова – и. ф. „административен ръководител – председател“ на съда. Кандидат за поста в Районен съд – Червен бряг е Йохан Дженов – съдия в същия съд.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд