Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отхвърли като неоснователна молбата на Владимир Николов – съдия в АССГ, за повишаване във ВАС

12 октомври 2021 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение заявлението на Владимир Николов – съдия в Административен съд – София-град, за повишаване на основание чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт в длъжност „съдия“ във Върховния административен съд, поради липса на освободена длъжност“.

Решението подлежи на обжалване при условията и по реда на чл. 193, ал. 8 от ЗСВ.

Колегията взе предвид изразеното от Комисията по атестирането и конкурсите към СК становище, че молбата му е неоснователна. Посочва се, че не са налице предпоставките по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ за пристъпване към назначаване на съдия Николов във ВАС, както поради липса на освободени в срок съдийски длъжности, така и с оглед на обстоятелството, че той не е следващ по реда на класирането кандидат.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд