Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие за сведение отчет за дейността на КАК-СК

12 октомври 2021 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение отчет за дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към СК на ВСС. Тя се състои от 13 членове, 8 от които са членове на Съдийската колегия, избрани от нея, 4-ма са действащи съдии, избрани пряко от Пленума на Върховния касационен съд, и 1 избран пряко от Пленума на Върховния административен съд. Петият състав на КАК е провел в отчетния период 06.10.2020 г. – 08.10.2021 г. 48 заседания, на които са разгледани, обсъдени и предложени на Съдийската колегия проекти на решения, свързани с управлението на ресурсите в съдебната система и кадровата дейност.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд