Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС разкри нови щатни бройки за съдебни служители в четири районни съдилища

12 октомври 2021 година 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет уважи искания на административните ръководители на районните съдилища в Бургас, Несебър, Пазарджик и Казанлък за разкриване на нови щатни бройки за съдебни служители.

На основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, Колегията разкри 1 щ. бр. за длъжност „съдебен деловодител“ в Районен съд – Несебър, като отхвърли искането на административния ръководител на съда за разкриване на втора такава. На посоченото основание са разкрити 3 щ. бр. за длъжност „съдебен секретар“ и 1 щ. бр. за длъжност „съдебен деловодител“ в Районен съд – Бургас, като са отхвърлени исканията за допълнителни 2 щ. бр. за съдебни деловодители, и по 1 щ. бр. за длъжността „съдебен статистик“ и „счетоводител“.

В Районен съд – Пазарджик и в Районен съд – Казанлък са разкрити по 1 щ. бр. за длъжността „съдебен помощник“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд