Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС командирова Мария Кавракова-Аршева - съдия в СпНС, за постоянен преподавател в НИП

12 октомври 2021 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет командирова, на основание чл. 262, ал. 3 от ЗСВ и във връзка с решение на Управителния съвет на НИП по протокол № 123/11.10.2021 г., Мария Кавракова-Аршева, съдия в Специализирания наказателен съд, за постоянен преподавател по наказателно право и процес на кандидатите за младши съдии в Националния институт на правосъдието, считано от датата на вземане на решението за срок до 31.01.2022 г. На командирования магистрат е възложено да довърши започнатите с негово участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготви съдебните атове по обявените за решаване дела.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд