Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи дата за провеждане на събеседване за избор на административен ръководител на Апелативна специализирана прокуратура

13 октомври 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи 3 ноември 2021 г. за дата за провеждане на събеседване с допуснатия кандидат Ивайло Ангелов - следовател в Национална следствена служба, в процедура за избор на административен ръководител на Апелативна специализирана прокуратура. Процедурата е открита с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 18/19.05.2021 г. (обн. ДВ, бр. 45/28.05.2021г.).

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд