Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение за оптимизиране щатната численост на Районна прокуратура - Кърджали

13 октомври 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет реши да предложи на Пленума на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от Закона за съдебната власт, да съкрати щатната численост на Районна прокуратура – Смолян с една свободна длъжност „прокурор“ и да я разкрие в Районна прокуратура – Кърджали, считано от датата на вземане на решението, с оглед обезпечаване на досегашния административен ръководител.

Aнализът на кадровото състояние на Районна прокуратура – Кърджали, сочи че към настоящия момент в прокуратурата не е налице възможност за обезпечаване на административното ръководство на органа, което мотивира решението на Колегията да предложи на Пленума на ВСС оптимизация на щатната численост на Районна прокуратура - Кърджали.

Колегията внася предложението си в заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено на 14.10.2021 г., за разглеждане и произнасяне.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд