Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС одобри две кандидатури за подбор на командировани национални експерти в Европейската служба за борба с измамите на ЕК

13 октомври 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет одобри кандидатурите на Светослав Стойнов – прокурор в Окръжна прокуратура - Варна за вакантна позиция OLAF-B-4 и OLAF.03, и на Радостина Цанева – следовател в Окръжна прокуратура - Пловдив за вакантна позиция OLAF-А-2, за участие в процедурата на Европейската комисия за подбор на командировани национални експерти в Европейската служба за борба с измамите OLAF на ЕК.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд