Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение по две дисциплинарни производства

13 октомври 2021 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 314, ал. 5, във връзка с ал. 2 от Закона за съдебната власт, реши да продължи дисциплинарното производство по административна преписка № 1966/2021 г. по описа на Софийска районна прокуратура, под № 7/2021 г. по описа на Висшия съдебен съвет, за налагане на дисциплинарно наказание на Момчил Георгиев – прокурор в Софийска районна прокуратура. Дисциплинарния състав е избран чрез жребий, като председател и докладчик е Светлана Бошнакова, а членове на състава са Йордан Стоев и Стефан Петров.

Колегията прие за сведение заповед на административния ръководител на Окръжна прокуратура - Пазарджик, с която, на основание чл. 327, ал. 1 от Закона за съдебната власт, е обърнато внимание на Асен Палавеев – прокурор в Районна прокуратура - Пазарджик. Към кадровото дело на прокурора ще бъде приложена заповедта, ведно с решението на Прокурорската колегия.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд