Съдебна статистика, регистри
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

МЕТОДИКА ЗА КОНТРОЛ И ПРОВЕРКА НА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДАННИ ОТЧИТАЩИ ДЕЙНОСТТА  НА СЪДЕБНИТЕ ОРГАНИ И СЪДИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Апелативни съдилища
отчетни форми, указания-индекси

Военно-апелативен съд 
отчетни форми, указания-индекси

Военни съдилища
отчетни форми , указания-индекси

Окръжни съдилища
отчетни форми, указания-индекси

Административни съдилища 
отчетни форми , указания-индекси

Районни съдилища
отчетни форми, указания-индекси

    
За въпроси по стаистическите форми се обръщайте на телефон: 02/930 49 58

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд