Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
4 април 2015 година

Днес в сградата на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) се проведе писменият изпит на КОНКУРСА за заемане на длъжността „младши съдия” в окръжните съдилища, обявен с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 3/22.01.2015 г. Пропускът в сградата на университета бе осигурен от служители на Главна дирекция „Охрана” при Министерство на правосъдието.
От общия брой допуснати кандидати - 952, се явиха 816 кандидати /от тях 2-ма се отказаха/, не се явиха 136 кандидати.
В 9,00 часа, в присъствието на членове на конкурсните комисии, в зала № 230 на УАСГ, се изтеглиха един казус от наказателно-правните науки и един казус от гражданско-правните науки. 
От присъствалите кандидати 594 предадоха в запечатан плик отговори по казуса от наказателно-правните науки, а 220 – по казуса от гражданско-правните науки.

Пожелаваме успех на всички кандидати!

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд