Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
3 Април 2015 година

На 07.04.2015г. от 14.00 ч. в зала „Конферентна” на Съдебната палата в гр. София, Постоянната комисия по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт на Висшия съдебен съвет ще проведе дискусионна кръгла маса на тема „Оптимизиране натовареността на следователите”, на която ще бъдат обсъдени възможностите за използване на капацитета им чрез промени в НПК – между двете четения в Народното събрание на внесения законопроект.
Поканени за участие са заместник-председателите на 43-то Народното събрание Явор Хайтов и Явор Нотев, и народните представители Корнелия Нинова, Димитър Лазаров , министърът на правосъдието Христо Иванов, главният прокурор Сотир Цацаров, председателят на ВКС Лозан Панов, членовете на ВСС, заместник-главният прокурор по разследването и директор на Националната следствена служба Евгени Диков, следователи от НСлС и от следствените отдели в окръжните прокуратури. 
Ще бъдат представени предложение от директора на НСлС относно de lege ferenda възлагане разследване ex lege на следователите от НСлС и от следствените отдели на окръжните прокуратури и доклад с анализ на статистическите данни от ЕИСПП за възлаганите за разследване дела на следователите. Програмата предвижда дискусия по проблемите на следователите и предложения за оптимизиране на дейността им.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд