Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
2 април 2015 година

Висшият съдебен съвет прие Доклада на Временната комисия от 12 членове на ВСС, създадена в изпълнение на решение на ВСС по протокол №1/08.01.2015г. за извършване на проверка по сигнали за нарушения в дейността на административното ръководство на Софийски градски съд.

Въз основа на установените констатации в хода на проверката Временната комисия предложи и Висшият съдебен съвет одобри 18 препоръки за работата на бъдещото ръководство на Софийски градски съд.

Копие от Доклада ще бъде изпратен на председателя на Върховния касационен съд, на и.д. председателя на Софийски градски съд и на главния прокурор.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд