Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
1 април 2015 година

Висшият съдебен съвет единодушно с 18 гласа „за„ избра за втори мандат Вихра Милкова Къдринска за административен ръководител районен прокурор на Районна прокуратура – Чепеларе.
Прокурор Къдринска има над 15 години юридически стаж. От 1999г. е прокурор в Районна прокуратура – Чепеларе.
В Концепцията си за стратегическо управление Вихра Къдринска акцентира върху повишаване срочността и качеството на разследване, спазване на принципа за случайно разпределение на преписките и делата, поддържане на добро взаимодействие с Районното управление на МВР – Чепеларе, Районен съд – Чепеларе и другите институции в региона. Ще продължи стриктното съблюдаване на законосъобразно и ефективно изразходване на предоставените бюджетни средства. 
В изслушването си пред членовете на Висшия съдебен съвет тя подчерта, че дейността и на административен ръководител ще продължи да се основава на принципите екипност, прозрачност, недопускане вмешателство в работата на прокуратурата, стриктно спазване на закона и правилата за професионална етика, както и на лична отговорност за всички взети решения.
Прокурор Къдринска бе подкрепена от Елка Атанасова, която се позова на личните си впечатления от атестирането на кандидата, представената концепция, проявената висока отговорност и професионализъм в успешния й първи мандат като районен прокурор. 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд